Radionica je opremljena sa šestdesetak mašina od kojih ćemo vam prestaviti najinteresantnije, i to :

 

 • Gleason (Izrada spiralnih ozubljenja  odØ30 do Ø700mm  m=1,5-12)
 • Mašine za kontrolu tanjirasto konusnih zupčanika sa pravim i kosim zubima do Ø700mm
 • Harbeck-Gleason (izrada tanjirasto - konusnih zupčanika sa pravim zubima)
 • Phauter (izrada spoljašnjeg ozubljenja - cilindrično evolventni zupčanici

 • Lorenc (Izrada spoljašnjeg i unutrašnjeg ozubljenja sa pravim zupcima)
 • Dubilica za žljebove do 800mm l=320 mm.
 • Maag (mašina za izradu spoljašnjeg i unutrašnjeg ozubljenja pravi i kosi zubi, kao i izrada strelastog ozubljenja),
 • Spoljašnje ozubljenje prečnika Ø1500 mm modula do 40 -dužina hoda 320 mm, unutrašnje ozubljenje do modula 16.
 • Unutrasnje ozubljenje do modula 16 duzina hoda 320mm,visina obradka 950mm.
 • Izrada pužnih prenosa(rađeno do modula 14,do 6 početaka α=15° i α=20º dužina puža do 800 mm).
 • Izrada lančanih prenosnika do 2”.
 • Radionica poseduje i modernu kontrolu , kao i alatnicu za oštrenje i izradu glodala.

Takodje, posedujemo i mašine :

 • Poprečni strug koji radi prečnike do 2,5m
 • Borverk glodalica i strugove radne dužine preko 7 m


 

 

INTER - AGROSERVIS D.O.O
Donja Omašnica / 37242 Stopanja / SRBIJA
Tel-
Fax/+381 37 3727 712  /+381 37 3727 687 /mob- 0637772095 /mob- 0638109554office@inter-agroservis.co.rs
Matični: 17220420 / Šifra delatnosti: 29140, 28620, 50200 / PIB: 101305226
Copyright © 2017 INTER - AGROSERVIS/ Autor e-mail
Zabranjeno kopiranje i javno objavljivanje materijala bez odobrenja INTER - AGROSERVIS D.O.O / Sva prava zadržana